Ferienappartements bei unseren Partnern buchen

interchaletinterhome


Logo INTER CHALETplenen

  

Podróże do wszystkich krajów świata po korzystnych cenach.
Czy zamierzacie Państwo wypocząć z rodziną nad Morzem Środziemnym lub spędzić niezapomniany urlop w Alpach? Niezależnie od celu podróży pracownicy Biura Podróży DARPOL w Berlinie spełnią Państwa indywidualne życzenia. Mówimy po polsku i dysponujemy ponad 40-letnim doświadczeniem w branży turystycznej. Jako partner INTERCHALET współpracujemy wyłącznie z niezawodnymi i korzystnymi cenowo kilkudziesięcioma touroperatorami jak: THOMAS COOK, NECKERMANN, BUCHER, ALDIANA, TUI, 1 2 FLY, WOLTERSREISEN, ROBINSON CLUB, DERTOUR, SCHAUINSLAND, NOVASOL i inni.
Rezerwacji należy dokonywać pisemnie faksem lub e-mailem na załączonym formularzu. Płatność następuje, z reguły, przelewem na nasze konto lub niekiedy kartą kredytową. Rezerwacji INTERCHALET dokonywać można również bezpośrednio poprzez link (maska rezerwacyjna w języku niemieckim lub angielskim), jednak wtedy płatność dokonana musi być wyłącznie kartą kredytową.
Życzymy Państwu udanych podróży z THOMAS COOK Reisebüro DARPOL GmbH z Berlinia !

 

Drucken

Rezerwacja usługi turystycznejZamawiana usługa


Termin pobytu


Szczególne życzenia

np. pościel, łóżeczko dla dziecka jeżeli jest w ofercie, zwierzę domowe - oprócz psów.


Ubezpieczenie

Proszę o ubezpieczenie od kosztów ewentualnej anulacji podróży. Więcej informacji pod tabelą


Sposób płatności

Przelew (50% zaliczki) lub karta kredytowa. Więcej informacji pod tabelą.


Warunki uczestnictwa

Każdy  klient  akceptuje warunki podróży z mocą wiążącą w chwili zgłoszenia zarówno w odniesieniu do siebie jak i dla osób razem z nim zgłaszanych.


 

  

Wskazówki do zamówienia:

To online zamówienie jest wiążące i zgodne z naszymi warunkami podróży. Proszę wypełnić cały formularz, proszę podać koniecznie nazwisko, adres i numer telefonu. Zamówione usługi zostaną potwierdzone pisemnie rachunkiem. Gdyby nie udało się zrealizować Państwa zamówienia w pełni, dostarczymy Państwu inną, równowartościową ofertę.

Warunki płatności
Cena ostateczna wyjazdu podana jest w EURO i obejmuje, na życzenie, ubezpieczenie od kosztów ewentualnej anulacji podróży (od 9,- EUR na osobę) lub rezerwacji zakwaterowania (od 11,- EUR za mieszkanie wakacyjne, w przypadku choroby uczestnika wycieczki lub najbliższego członka rodziny, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa większość powstałych kosztów rezygnacji) oraz koszty przesyłki dokumentów podróży (5,- EUR). Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów dodatkowych, takich jak: sprzątanie, energii elektrycznej, ew. wypożyczenia pościeli lub ręczników (jeżeli nie są w cenie zakwaterowania) opłat klimatycznych (patrz opisy poszczególnych zakwaterowań), które pobierane są, podobnie jak i kaucja, na miejscu.
Po otrzymaniu faxem POTWIERDZENIA / RACHUNKU (oryginał wysłany bedzie pocztą) prosimy o wpłacenie w terminie dwóch dni na konto Reisebüro DARPOL GmbH w:

Bank Deutsche Bank AG,
BLZ 100 700 24
Nr: 873 25 05

SWIFT: DEUT DE DB BER
IBAN: DE 37100700240873250500

zaliczki w wysokości 20% ceny podróży lotniczej lub 50% kosztów zarezerwowanego zakwaterowania (same hotele, pensjonaty, domy i mieszkania wakacyjne, apartamenty) i przesłanie faxem do biura podróży potwierdzonego przez bank dowodu wpłaty). Niedokonanie przelewu nie zwalnia od kosztów rezygnacji z wyjazdu !

Reszta należności płatna jest bez dodatkowego wezwania z reguły 2 miesiące przed wyjazdem (dokładna data płatności podana będzie na naszym POTWIERDZENIU / RACHUNKU).
W przypadku anulacji wyjazdu stosowane będą zasady uczestnictwa poszczególnych touroperatorów. O ewentualnej anulacji i zmianach prosimy informować nas pisemnie.

 Ubezpieczenie INTER CHALET
- wysokość składek
(Ubezpieczenie należy zawrzeć łącznie z zamówieniem domku letniskowego)
- zwrot kosztów podróży w razie rezygnacji (niezależnie od ilości osób)

Składka ubezp. za domek
Cena wynajmu
domku w €
  RRV RRO
do 250,-     11,-     16,- 
500,-     16,50    23,50
750,-     20,50    29,50
1 000,-    24,-     35,- 
1 500,-     29,-     42,- 
2 000,-     34,-     49,- 
2 500,-    52,-     75,- 
3 000,-    65,-     94,- 

 

Informacje dotyczące ubezpieczenia od rezygnacji z podróży  
W cenie zakwaterowania nie są zawarte ubezpieczenia. Ze względu na wysokie koszty ewentualnej anulacji, proponujemy Państwu zawarcie ubezpieczenia od rezygnacji z podróży, którego dokonać można najpóźniej 7 dni po potwierdzeniu rezerwacji w Waszym biurze podróży. Wysokość ubezpieczenia zależna jest od ceny wynajętego obiektu i waha się przeciętnie od 11 do 34€. Zwrot kosztów anulacji może nastąpić na podstawie przetłumaczonego na język niemiecki zaświadczenia lekarskiego o chorobie lub śmierci uczestnika podróży lub najblizszego członka rodziny. Inne ubezpieczenia, takie jak: ubezpieczenia na wypadek choroby i z tym związanych kosztów leczenia, ubezpieczenia bagażu, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy podróży zawierać mogą w krajach stałego zamieszkania.

 

Logo INTER CHALET

Warunki uczestnictwa i podróży z INTER CHALET (Wyciąg)

Stosunek prawny między Państwem jako klientem a INTER CHALET regulowany jest przepisami prawnymi wg. §§ 651 a-m niemieckiego Kodeksu Cywilnego i niniejszymi warunkami podróży i uczestnictwa, które wypełniają i uzupełniają te przepisy prawne. Każdy klient akceptuje te warunki z moca wiążacą w chwili zgłoszenia zarówno w odniesieniu do siebie jak i dla osób razem z nim zgłaszanych.


1. Rezerwacja i potwierdzenie podróży

Rezerwacji mogą Państwo dokonać w naszej berlinskiej agenturze: Biuro Podróży DARPOL. Poprzez rezerwację oferują Państwo z mocą wiążącą zawarcie umowy podróży, przy czym zobowiazują sie Państwo do podtrzymania oferty do czasu pisemnej zgody lub odmowy ze strony INTER CHALET. Umowa podróży dochodzi do skutku przez pisemne potwierdzenie przez INTER CHALET w ciagu 7 dni od dnia zamówienia, przy czym zastrzega sobie korektę pomyłek wynikających z błędów w druku lub z obliczeń. Zmiany w rezerwacji, życzenia specjalne oraz uzgodnienia ustne mają moc obowiazujacą jedynie wówczas, gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez INTER CHALET.

2. Płatności/dokumenty podróży

Wpłata akonto wynosi 50 % ceny podróży, reszta na 8 tygodni przed wyjazdem. Przy płatności kartą kredytową zaliczka wynosi 20%, a reszta pobierana jest z karty 4 tygodnie przed wyjazdem. Najpózniej dwa tygodnie przed początkiem imprezy pełna dokumentacja jest gotowa do odbioru w naszym biurze podróży; zostaje wręczona Państwu po dokonaniu wpłaty pozostałej części ceny podróży lub na życzenie dostarczona pocztą za dodatkową opłatą w wysokości 5€.

3. Warunki specjalne i wskazówki

Opłaty dodatkowe (Nebenkosten), których należy dokonać po przybyciu do miejsca docelowego na ręce osoby wynajmującej dany obiekt lub osoby wydającej klucze są wyszczególnione w programie pobytu. Również tam znajdą Państwo informacje, czy należy przywieźć ze sobą pościel, ręczniki itd. Adnotacja "Należy przywieźć" (Mitzubringen) dotyczy wyłącznie bielizny, a nie przedmiotów takich jak: papier toaletowy czy inne, które w zależności od wynajmującego obiekt są w wyposażeniu lub nie.
Łóżka dodatkowe i łóżka dla dzieci (Zusatzbetten und Kinderbetten) na życzenie, jeśli jest o nich odpowiednia informacja w programie imprezy. Zamawia się je z góry i musi być o tym odpowiednia adnotacja w dokumencie podróży (Gutschein). Obiekt nie może być zajmowany przez więcej osób, niż to podaje katalog i potwierdza dokument podróży.
Podana maksymalna liczba osób (Maximalbelegung) obejmuje również dzieci i niemowlęta, o ile nie uzgodniono z INTER CHALET i nie potwierdzono w dokumencie podróży. Przy nadmiernym obłożeniu wynajmujący ma prawo wydalić osoby dodatkowe.
Sprzątania końcowego (Endreinigung) dokonuje zawsze najmujący, niezależnie od tego, czy koszty tego sprzątania zostały określone. Wszystkie dane o kosztach dodatkowych itp. przedstawiają wartości normatywne, które oczywiście w całej rozciągłości mają charakter obowiązujący. Ewentualne wahania mogą wystąpić, np. zmiana taksy kuracyjnej (Kurtaxe), opłaty za energię elektryczną (Strom) czy inne.
Zwierzęta domowe (Haustiere) mogą być zabrane po uzgodnieniu i za pozwoleniem wynajmującego obiekt. Należy je zgłosić, jeśli zgodnie z opisem w katalogu jest to dopuszczalne. Przy zgłoszeniu należy podać rodzaj i wielkość zwięrzęcia. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z całego najmowanego obiektu łącznie z umeblowaniem i przedmiotami użytkowymi. Klient zobowiazuje się do korzystania z najmowanego obiektu i jego inwentarza oraz wszelkich urządzeń i sprzętów wspólnego użytku z możliwie największą troską. Jest on zobowiązany do pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z jego winy lub z winy osób towarzyszących lub też gości w okresie korzystania z obiektu. Wynajmujący obiekt lub osoba przekazująca klucz mają prawo do pobierania stosowanej kaucji (Kaution) przy wydawaniu klucza. Kaucja ta zostaje zwrócona przy zgodnym z regulaminem opuszczeniu obiektu i potrąceniu kosztów dodatkowych. Poprzez zwrot kaucji nie zostają naruszone ewentualne roszczenia z tytułu odszkodowania przysługujące wynajmującemu obiekt.

4. Oferty specjalne (Sonderangebote)

Przy ofertach specjalnych np. 3=2, 7=5 należy opłacić koszty dodatkowe za cały okres pobytu. Jeśli w przypadku ofert specjalnych okres pobytu przekracza dwa terminy podróży, to za podstawe zniżki bierze się niższą cenę za tydzień pobytu.
Termin przyjazdu (Ankunftszeit) przypada zawsze na dzień przybycia, najczęściej w sobotę, jeśli nie określono tego inaczej, między godziną 16.00 a 18.00. W dniu odjazdu (Abreisetag) należy przekazać mieszkania wynajmującemu lub osobie przez niego upoważnionej w takim samym stanie, jak w dniu przejęcia, najpózniej do godziny 10.00. O ewentualnych zmianach terminów przyjazdu lub odjazdu informują dokumenty podróży.

5. Rezygnacja (Rücktritt)

Od umowy klient może odstąpić w dowolnym czasie przed początkiem podróży. Deklaracje o rezygnacji (Rücktrittserklärung) należy we własnym interesie przedłożyc w formie pisemnej.
Zryczałtowane opłaty anulacyjne są zestawione nastepująco:

 • Przy rezygnacji do 61 dni przed początkiem podróży naliczamy 10% ceny podróży.
 • Przy rezygnacji od 60 do 35 dnia przed początkiem podróży naliczamy połowę ceny podróży -50%
 • Przy rezygnacji od 34 do 2 dnia przed początkiem podróży nalicza się 80% ceny podróży
 • Przy późniejszej rezygnacji lub przy nie stawieniu się zostaje naliczona pełna cena podróży.

6. Zmiany w rezerwacji (Änderungen)

Wszelkie zmiany w rezerwacji są zawsze odstąpieniami od umowy związanymi z określoną opłatą i nowym zgłoszeniem, a charakter obowiazujący mają dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez INTER CHALET. Inaczej, niż to określają zasady rezygnacji postępuje się wtedy, kiedy korzystają Państwo z prawa do przedstawienia najemcy zastępczego. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku przedłożenie wobec INTER CHALET jako głównego organizatora, pisemnego oświadczenia, tak by można było dokonać koniecznych zmian odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem podróży. Kolejnym warunkiem koniecznym jest spełnienie przez najemcę zastępczego wymogów związanych z podróżą oraz przestrzeganie przepisów względnie zarządzeń administracyjnych. Z chwilą potwierdzenia zmiany nazwiska uczestnika, czego dokonuje organizator, przejmuje on prawa i obowiązki wynikające z umowy podróży. INTER CHALET obciąża Państwa opłatą w wysokosci 20 € za każdą dokonaną zmianę.

7. Wysokość kosztów anulacji zarezerwowanych hoteli i pensjonatów

Przy rezygnacji obowiązuje zryczałtowana taryfa jako rekompensata za działalność i wydatki organizatora oraz biur podróży:
 • do 30 dni przed rozpoczęciem podróży 10% ceny podróży
 • od 29. do 22. dnia przed rozpoczęciem podróży 20% ceny podróży
 • od 21. do 15. dnia przed rozpoczęciem podróży 30% ceny podróży
 • od 14. do 8. dnia przed rozpoczęciem podróży 45% ceny podróży
 • od 7. do 1. dnia przed rozpoczęciem podróży 60% ceny podróży
 • przy pózniejszym odstąpieniu od umowy lub niepodjęciu podróży - 75%

8. Odstąpienie od umowy przez organizatora (Rücktritt durch den Veranstalter)

INTER CHALET może odstąpić od umowy podróży przed jej rozpoczęciem lub rozwiązać umowę po jej rozpoczęciu:
 1. w trybie doraźnym, w czasie trwania podróży, jeżeli podróżny, mimo upomnienia swoim zachowaniem przeszkadza bądź zagraża innym lub zachowuje się niezgodnie z warunkami umowy;
 2. w trybie doraźnym, gdy realizacja podróży jest niemożliwa w wyniku nieprzewidzianej przy zawieraniu umowy siły wyższej lub strajku, bądź też gdy realizacja podróży jest poważnie zagrożona lub uwłaczająca
 • Jeśli INTER CHALET rozwiązuje umowę podróży po jej rozpoczęciu to w przypadku 1.: opłata za podróż nie podlega zwrotowi (przepada);
 • Jeśli INTER CHALET rozwiązuje umowę podróży przed jej rozpoczęciem to w przypadku 2.: wszystkie wpłaty zostają Państwu niezwłocznie zwrócone.
 • Jeśli INTER CHALET rozwiązuje umowę podróży po jej rozpoczęciu jak w przypadku 2.: to otrzymają Państwo zwrot tej częsci ceny podróży, która odpowiada zaoszczędzonym przez INTER CHALET nakładom.
  

9. Ubezpieczenia (Versicherungen)

W cenie zakwaterowania nie są zawarte ubezpieczenia. Ze względu na wysokie koszty ewentualnej anulacji, proponujemy Państwu zawarcie ubezpieczenia od rezygnacji z podróży, którego dokonać można najpóźniej 30 dni przed wyjazdem, a przy rezerwacjach krótkoterminowych w dniu dokonania rezerwacji. Wysokość ubezpieczenia zależna jest od ceny wynajętego obiektu i waha się przeciętnie od 16 do 49 €. Zwrot kosztów anulacji może nastąpić na podstawie przetłumaczonego na jezyk niemiecki zaświadczenia lekarskiego o chorobie lub śmierci uczestnika podróży lub najbliższego członka rodziny oraz wypełnionego formularza, który dosyłamy po otrzymaniu informacji o konieczności anulacji.
Inne ubezpieczenia, takie jak: ubezpieczenia na wypadek choroby i z tym związanych kosztów leczenia, ubezpieczenia bagażu, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy podróży zawierać mogą w krajach stałego zamieszkania.

10. Świadczenia (Leistungen)

W zakres i rodzaj świadczeń organizatora objętych umową podróży wchodzą wyłącznie opisy, ilustracje i dane dotyczące cen, zawarte w obowiazującym na okres podróży katalogu INTER CHALET.

11. Zmiany (Änderungen)

Jeśli po zawarciu umowy podróż nie może być zrealizowana zgodnie z warunkami umowy wskutek okoliczności, których INTER CHALET nie jest w stanie przezwyciężyć, to INTER CHALET zastrzega sobie prawo do zmiany świadczeń, o ile odchylenie od pierwotnie przyjętych nie jest obiektywnie znaczne i niezbyt uciążliwe dla klienta oraz nie wpływa negatywnie na całokształt podróży.

12. Odpowiedzialność (Haftung)

INTER CHALET ponosi odpowiedzialność w ramach obowiązku rzetelności solidnego handlowca za:
 1. sumienne przygotowanie podróży
 2. staranny dobór i sprawdzenie wykonawców świadczeń
 3. prawidłowość opisu świadczeń
 4. należytą realizacją świadczeń objętych umową podróży.
Wyklucza się jednak ponoszenie odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w dostawie wody i/lub energii elektrycznej, jak również za stałe funkcjonowanie takich urządzeń jak: ogrzewanie, winda, klimatyzacja, basen itp. Odpowiedzialność INTER CHALET jest ograniczona do sumy trzykrotnej ceny podróży, o ile strata na szkodę podróżnego nie powstała ani na skutek działania z premedytacją ani przez lekkomyslność lub jeśli INTER CHALET nie odpowiada za powstałe na niekorzysć klienta szkody z winy któregoś z wykonawców świadczeń. Na wszystkie roszczenia klienta odnośnie odszkodowania, stawianych wobec organizatora i wynikłych z działania o charakterze niedozwolonym (przestępczym), nie powstałych w wyniku działania z premedytacją lub karygodnego niedbalstwa, organizator ponosi odpowiedzialność w przypadku szkód osobistych do wysokości trzykrotnej ceny podróży na osobę i podróż. Ograniczenie odpowiedzialności w przypadku szkód rzeczowych wynosi trzykrotnej ceny podróży na osobę i podróż. W zwiazku z tym zaleca się podróżnemu w jego własnym zakresie zawarcie ubezpieczenia od wypadków w czasie podróży oraz ubezpieczenie bagażu. Odpowiedzialność INTER CHALET jest ograniczona, jeśli można zastosować pewne ograniczenia lub zagraniczne przepisy prawne.

13. Obowiązek współdziałania i rękojmia (Mitwirkungspflicht und Gewährleistung)

W ramach przepisów prawnych nakłada się na Państwa obowiązek uczynienia w przypadku ewentualnych perturbacji dotyczących realizacji świadczeń, wszystkiego co mogłoby przyczynić się do usunięcia ich, lub sprowadzenia ich do niewielkiej postaci. Z tego wynika w szczególności obowiązek niezwłocznego zgłaszania reklamacji (Beanstandungen unverzüglich anzuzeigen). Jeśli z własnej winy zaniedba się ten obowiązek, to nie przysługuje w zwiazku z zaistniałą perturbacją stawianie roszczeń. Jeśli podróż nie jest realizowana zgodnie z umową lub jeśli stwierdzą Państwo usterki w wynajmowanym obiekcie, to można żądać zastosowania środków zaradczych. W związku z tym należy zwrócić się w pierwszej kolejności do miejscowego wykonawcy świadczeń (właściciel, osoba wydająca klucze, agentura). Jeśli placówka taka jest nieosiągalna, względnie nie troszczy się o środki zaradcze, wtedy reklamacje prosimy składać niezwłocznie do INTER CHALET.
INTER CHALET Ferienhaus- Gesellschaft GmbH
D 79021 Freiburg, Postfach 5420
D 79100 Freiburg, Heinrich-von-Stephan-Straße 25
Telefon 0761/21 00 77
Telefax 0761/21 00 154
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Internet www.interchalet.com
Reklamacje należy składać w formie pisemnej (E-Mail, Fax itp.), aby mogły zostać podjęte odpowiednie środki w celu sprawdzenia reklamacji i ewentualnego usunięcia przeszkody czy też usterki.
Sami wykonawcy świadczeń ani nie są kierownictwem podróży ani przedstawicielami INTER CHALET, ani też nie mają kompetencji do uznawania roszczeń i wydawania oraz/lub przyjmowania posiadających moc prawną deklaracji. Roszczenia z tytulu niezgodnej z umową realizacji świadczeń prosimy wysuwać wobec INTER CHALET w ciągu miesiąca od przewidzianego umową zakonczenia podróży, przy czym konieczna jest forma pisemna. Podstawą roszczeń jest fakt, iż świadczenia lub przyjęte przez Państwa świadczenia zastępcze nie zostały zrealizowane zgodnie z warunkami umowy oraz że usterka została przez Państwa natychmiast zgłoszona i nie zastosowano wystarczających środków zaradczych. Jeżeli usterki zakłócają podróż w sposób szczególnie dotkliwy, to mogą Państwo rozwiązać umowę podróży. Konieczne jest jednak zażądanie od INTER CHALET usunięcia usterek w określonym terminie.

14. Pozostale przepisy i wskazówki (Sonstige Bestimmungen und Hinweise)

Podróżny sam odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących podróży, jak również za dokumenty potrzebne w czasie podróży. Koszta i konsekwencje wynikłe z nieprzestrzegania tych wskazówek ponosi podróżny. Miejscem do wykonywania czynnosci sądowych wobec INTER CHALET jest Freiburg. Nieskuteczność poszczególnych postanowień umowy podróży nie pociąga za sobą nieskuteczności całej umowy.

15. Przepisy paszportowo-wizowe

Podróżni korzystający z programu INTER CHALET , zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu podróży, za co są osobiście odpowiedzialni. Wszelkimi niedogodnościami powstałymi w wyniku nie przestrzegania powyższych przepisów obciążeni zostaną sami podróżni. Nie dotyczy to przypadków, gdy sam INTER CHALET udzieli fałszywych informacji, które pociagną za sobą straty czy też innego rodzaju niedogodności.
Nasz doświadczony, mówiący po polsku personel chętnie pomoże Państwu w rezerwacji podróży i udzieli Państwu wszelkich potrzebnych wskazówek i informacji:
Reisebüro DARPOL GmbH
Wilmersdorfer Str. 20
10585 Berlin
Tel: 004930/ 342 00 74
Fax: 004930/ 342 24 72

Ferienappartements in anderen sprachen buchen

pl en en